لیسه گیری خودرو در اصفهان

لیسه گیری خودرو در اصفهان

09131658358

منظور از لیسه گیری خودرو چیست ؟

لیسه گیری برای از بین بردن خراش های عمیق روی سطح بدنه ماشین انجام می شود، این کار دارای چند مرحله می باشد که همگی با هم به نام لیسه گیری شناخته می شوند.تمامی مراحل در مقاله به صورت کامل توضیح داده شده اند.

آیا لیسه گیری خودرو باعث افت قیمت می شود؟

هدف از انجام لیسه گیری خودرو این است که شکل ظاهری قسمت آسیب دیده به حالت اولیه خود بازگردد بدون اینکه خودرو دچار افت قیمت شود.

فیلم لیسه کشی لکسوس

هرگاه رنگ بدنه خودرو به هر دلیلی دچار آسیب و خرابی شده باشد باید پیش از پولیش کاری و ترمیم، نسبت به لیسه گیری خودرو اقدام شود.

Loader